MCB ACTI9 IC60N 4P 32A

1.350.000 1.210.500

MCB ACTI9 IC60N 4P 32A

MCB Acti9 với tính năng nổi bật cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt các thiết bị điện khi có sự cố xảy ra. Tính năng với dãy màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

MCB ACTI9 IC60N 4P 32A dòng đóng cắt 6KA – 400V